Hakkimizda

Biz Kimiz? 
1990 senesinden bu yana medyum olarak hizmet vermekteyim, pek çok insan sağlık açısından şifa bulmuştur. Bulmayada devam etmektedir. Sorunlarınız için bir telefon kadar yakınım, arzu ettiğiniz soruyu, sorunlarınız bana gizlilik prensibi içinde gönül rahatlığı ile sorabilirsiniz.

Medyum Öbür dünya ile ilişki kurabilen, telepatik gücü güçlü olan kişilere medyum denir.İlişkiye geçmeden önce kendilerini genelde trans haline getirirler.

Bir kısmı bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olurken, önemli bir bölümü da bu konu da çok açık olmamayı tercih etmektedir. Bazı isimler dünyaca tanınmıştır, pek çok kişi sevdikleri ile bağlantı kurabilmek için onların kapısını aşındırmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce seans düzenleyerek gazetelere manşet olmuşlar, bazıları ise bu yoldan para kazanmışlardır. 

İnsanın doğasında var olan enerjiyi, negatif ve pozitif olarak ele alırsak, medyum ;İnsanlar üstünde mevcut bulunan, negatif enerjiyi görerek, bu enerjinin o kişi ve nesneden dışarı atılmasını veya kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Kişinin ya da nesnenin karşılaşılabileceği tehlike ve önemli olaylar hakkında , geçmiş ve de gelecekten bilgi veren kişi anlamındadır. Medyumu, diğer insanlardan farklı kılan yapısı, onun olaylar karşısındaki bakış açısı ile bir iletici olarak bilgi vermesi, kişi ya da nesne hakkında,kendi sorduğu soruları, mistik güçten aldığı cevaba, kendi yorumunu da katarak bildirmesidir. 

Medyum trans yöntemini kullanır. Trans ; yoğunluğunu vererek ,beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak ,karşındaki kişi ya da nesnenin gizemli halini anlamaya çalışmasıdır. Medyum transa geçtiğinde ,hissettiği negatif enerjiyi , yok etmek için ,mistik güçten aldığı pozitif enerjiyi,kendi enerjisine katarak , karşısındaki kişinin ya da nesnenin negatif enerjisini kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapar. Bu durum karşısında,çoğu kez, şiddetli olan enerjiye, sıkışarak, kendisini kaybederek ,kötü (negatif)enerjiye baskı yapamayıp onun kontrolüne girerler.Böyle bir durumdan kurtulan medyum, beyin yapısı ,almış olduğu negatif enerji sonucu büyük hasar alır.Artık kendisini kontrol etmesi ve olaylara daha sağlıklı bir biçimde yaklaşması ve enerjiyi kontrol altına alması çok zor olur. Günümüzde kendine medyumum diyen ,pek çok insanın (negatif enerjiye teslim olan medyumlar) olarak belirtmekte fayda var. 

İnsanın ,doğada var olan bazı ses ve görüntüleri algılayamadığı bir gerçektir.Bunun sebebi ;insanın enerjisinin gücünü eksiksiz olarak kullanamaması ya da bunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Medyum, sahibi olduğu enerjiyi nasıl kullanacağını bilir ve pek çok insanın duyamadığı duyar ,göremediğini görür. 

Bu özelliğini ,iyiye ve de kötüye kullanmak medyumun kendi iç yapısı ve ahlak anlayışla ilgilidir.. Medyum , bazen kullanılmaması gerekli olan yerde enerjisini kullanarak ,gücünde eksilmelere neden olur.Her zaman olduğu gibi,doğru yer ve zaman bir medyum için çok önemli bir özelliktir. Kötü bir enerjiye sahip olan medyumun ,enerjisi ile , her yapmış olduğu kötülük neticesinde , negatif enerjisinde artış görülmektedir.Medyum burada nefsini ,aklını,bilgisini kötülüğe ve şeytana satmış durumundadır. 

Bazı medyumlar, kötü ve iyiyi ayırt edemediğinden dolayı ,yapmış oldukları etki sonucu pek çok ailenin geçimleri bozulmuş,kimilerinin dünya düzenleri değişmiş, insan hayatında tamiri ve telafisi mümkün olmayan haller meydana getirmiştir. 

Medyumun temel amacı ,geçmişte yaşamakta olan insanların ruhlarıyla, bağlantı sağlamak ve onlarla diyalog kurmaktır.(Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bağlantı kurulmuş olan ölen kişinin ruhu değil ,cin olmasıdır.) Genelde, acılı insanların vicdanlarını rahatlatmak ,huzura kavuşturmak ,ölen insanların bildikleri bilgilere ulaşmak,yaygın olmasa da , cinayet gibi davalarda ,cinayetin kim tarafından işlenildiğinin,öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir. 

Medyum herkes tarafından güven duyulan, bir şahıs olmak, insanların sırlarını, başka hiç kimseyle paylaşmayan, kuvvetli bir irade ve ahlaka sahip olmaya mecburdur. Günümüzde bu tür olaylar ve alınan sonuçlar sizler tarafından biliniyor. Medyumları ; göz perdesi olmayan medyumlar, 6 hissi güçlü olan medyumlar, kulağına ses gelen medyumlar gibi ayırmak mümkündür. Medyumlar ,kuşkusuz ki, enerji yoğunluğunu hissetmesiyle, bir takım olayları vede farklı güçleri kullanırken kendisine ve karşısındaki insana karşı her zaman saygılı olmak zorundadır. Kimi medyumların; ‘’her şeyi bilirim’’ gibi çok iddialı yaklaşıp bir şeyleri bilmemesi sebebiyle günümüzdeki medyumluk yapısı değerini kaybetmiştir. Medyum’un asıl olarak cinci hoca ve kahin ile tam bir bağlantısı mevcuttur

Medyum mistik gücü sayesinde ,olayları sanki televizyon ekranından görüyormuş gibi anlatır.
Ve gerçekte de böyledir